Ontwikkelingen zwembaden Oude-IJsselstreek

Gisteravond was er opnieuw een raadsrotonde over de toekomst van de zwembaden in de Oude-IJsselstreek. Tijdens deze rotonde zijn de uitkomsten van de marktconsultatie besproken.

Allereerst is Lokaal Belang blij verrast met het grote aantal lokale initiatieven, van inwoners en belangenverenigingen, bij deze marktconsultatie.

Dit betekent dat de zwembaden een belangrijke maatschappelijke functie hebben en dat inwoners bereid zijn om mee te helpen en mee te denken over mogelijke oplossingen.

Naast lokale initiatieven hebben zich ook een aantal landelijke partijen gemeld, die interesse hebben om een zwembad te exploiteren.

De landelijke partijen willen het liefst één zwembad in de Oude-IJsselstreek, de lokale initiatieven willen meer zwembaden proberen open te houden. De meeste belangstelling is er voor de zwembaden: de Paasberg en het van Pallandbad. Voor het zwembad de Blenk is de minste belangstelling.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat we de bezuinigingsdoelstelling halen, maar daarbij proberen zoveel mogelijk baden open te houden. Het College heeft voorgesteld om twee baden: De paasberg en het van Pallandbad, aan te besteden en een bestek hiervoor op te stellen.

Omdat er recent ook twee nieuwe initiatieven (t.a.v. de Blenk en een nieuw bad bij camping Slootermeer/Scholtenhof) zijn ontstaan, wil Lokaal Belang snel duidelijkheid over deze twee initiatieven.

In de raadsrotonde hebben met de andere raadsfracties afgesproken dat de wethouder kan starten met het opstellen van het bestek (voor de Paasberg en het van Pallandbad). Daarnaast moet de wethouder snel duidelijkheid geven over de nieuwe initiatieven, zodat de gemeenteraad in september een besluit kan nemen.

Op deze manier doen we recht aan alle partijen/initiatieven om te komen tot een maatschappelijk gedragen oplossing. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.