Bert Kuster stelt zich voor:

Ik ben woonachtig in Ulft en 56 jaar. Deze gemeenteraadsverkiezingen ben ik de lijsttrekker van Lokaal Belang Oude IJsselstreek. De afgelopen vier jaar was ik uw wethouder voor onder andere: zorg en ondersteuning, sport, regionale en internationale samenwerking.

Het besturen van een gemeente is niet gemakkelijk. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen binnen en buiten onze gemeente hebben invloed op onze samenleving. Dit betekent het nodige voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, maar ook voor mij als wethouder. Over deze ontwikkelingen hebben we allemaal onze eigen mening en om het nog complexer te maken vaak ook nog onze eigen belangen.

Ook de komende vier jaar moeten we inspelen op nieuwe uitdagingen zoals: woningbouw, zorg en ondersteuning, veiligheid, handhaven voorzieningen of versterken van economie en werkgelegenheid. Daarom is het noodzakelijk dat ook de komende jaren, inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en het gemeentebestuur met elkaar in gesprek zijn en blijven. Want in de Oude IJsselstreek gebeurt veel moois en er is nog heel veel meer mogelijk.

Dit betekent dat we open moeten staan voor elkaars argumenten, de dialoog zoeken en kiezen voor de beste oplossing. Dit betekent helaas ook, dat niet altijd iedereen het eens is met de gekozen weg of oplossing. Dit is onvermijdbaar, maar als we zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak ben ik er van overtuigd dat we goede stappen zetten en dat Oude IJsselstreek een aantrekkelijke gemeente is en blijft.

Want wonen in Oude IJsselstreek is meer dan een dak boven je hoofd hebben en hier wil ik mij de komende jaren graag voor inzetten.