Brandbrief aan gemeenteraad

Gendringen_06-8832_39-BBG-8.jpgNa een politiek roerige afsluiting van het jaar 2019, waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van wethouder Van de Wardt, pakken we het nieuwe jaar een aantal onderwerpen bij de kop die dringend aandacht vragen.

Bijvoorbeeld de gevolgen van de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio voor de brandweer in onze gemeente. Er wordt o.a. gepraat over een samenvoeging van de posten Silvolde en Gendringen en bezuiniging op materieel. De gemeenteraad heeft over dit laatste punt een brandbrief van onze brandweermensen ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft Lokaal Belang met enkele vertegenwoordigers van de brandweerposten gesproken. Ook wij maken ons zorgen over voldoende bluswater en langere aanrijtijden. Ons grote buitengebied vraagt om maatwerk op het gebied van materieel. De veiligheid van onze inwoners mag niet in gevaar komen. Maar wat ook erg belangrijk is: wat doen deze bezuinigingsmaatregelen met de vrijwilligers en hun motivatie?

In de commissievergadering van 13 januari staat dit onderwerp op de agenda en zullen we deze kwestie uitvoerig bespreken.

Rest mij om van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 te wensen!

 

Met lokale groet,

Jaap Veldhorst