De eerste 8 maanden van Marco Bennink

Hoi allemaal,
Sinds 28 maart ben ik bezig met mijn eerste periode als raadslid voor Lokaal Belang.

Ik ben nu een kleine 8 maanden bezig in de politiek-bestuurlijke omgeving van de gemeente Oude IJsselstreek en in deze periode zijn een aantal boeiende onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de nieuwbouw van het Almende College, de tekorten in het Sociaal Domein en de begrotingsvergadering waarin de speerpunten voor 2019 zijn vastgesteld.

De nieuwbouw van het Almende College betekende voor mij persoonlijk het debuut in het debat bij een raadsvergadering. In dit debat hebben we verschillende boeiende discussies gevoerd en is uiteindelijk besloten om akkoord te geven tegen de noodzakelijke bouw van een nieuwe school.

Ruim twee weken geleden is de begroting voor 2019 van de gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld. Hierin staan de speerpunten voor het komende jaar vermeld, allemaal met het doel de gemeente Oude IJsselstreek leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor jong en oud.
Voor mij was het de eerste keer om als raadslid dit proces mee te maken en ik heb hier een positief gevoel aan over gehouden. In samenwerking tussen coalitie en oppositie zijn we er in geslaagd om de juiste accenten mee te geven aan het college, die dit weer verder moet gaan uitvoeren het komende jaar.

Een belangrijk onderwerp in 2019 is het Sociaal Domein (Jeugdhulp, Wmo en de participatiewet). Door met name externe (rijks)ontwikkelingen heeft de gemeente de komende jaren een fiks tekort van enkele miljoenen op te lossen. Wij, als raad, gaan de komende periode de nodige tijd en energie steken om tot de juiste maatregelen te komen om deze tekorten op te lossen. Hierbij is het erg belangrijk dat we onze inwoners de juiste en goede zorg kunnen blijven verlenen.

Kortom:
Wil je meer weten over het raadswerk in de gemeente Oude IJsselstreek of heb je ideeën/suggesties die ik kan bespreken in onze fractie?
Schroom niet om dit aan mij te melden!

Groetjes Marco Bennink
Raadslid Lokaal Belang