Even voorstellen: Peter Heesen uit Ulft

fb-peterheesen.jpeg

Mijn naam is Peter Heesen, 43 jaar en woonachtig in Ulft. Vanwege een groeiende interesse voor politiek en door maatschappelijk meer betrokken te willen zijn, heb ik mij in de zomer van 2021 aangemeld bij Lokaal Belang en heb ik de cursus politiek actief gevolgd. In de raadsvergadering van 30 september vorig jaar ben ik geïnstalleerd als fractie-assistent.

Ik ondersteun de fractie en raadsleden van Lokaal Belang. De onderwerpen die mij het meeste aanspreken, hebben te maken met onze fysieke leefomgeving. Denk hierbij o.a. aan energietransitie en woningbouw. Ik vind het belangrijk een goede balans te vinden tussen mens, milieu en economie. We moeten verantwoord omgaan met onze leefruimte en karakteristieke buitengebied. Hierin trekken we wat mij betreft samen op door een luisterend oor te bieden en onze inwoners te betrekken in de beslissingen die we moeten gaan nemen. Graag wil ik hier een rol in spelen.
Stem daarom Lokaal Belang op woensdag 16 maart. (Ik sta op plaats 11 ?)

Groeten uit Ulft,
Peter.