Flexwoningen; hoe zit het nu eigenlijk?

(foto: Roel Kleinpenning / Gelderse Post)

En waarom duurde het langer dan verwacht?

In het najaar van 2021 hebben wij als Lokaal Belang het idee gehad om zogenaamde Uuthuuskes te realiseren. Dit zijn tijdelijke woningen, ook wel flex-woningen die maximaal 10 tot 15 jaar op dezelfde plek mogen staan. Een groot voordeel van deze flexwoningen is de relatief lage prijs en de snelheid waarmee ze gerealiseerd kunnen worden. Zeker wanneer ze op gemeentegrond geplaatst worden. Een andere belangrijke voorwaarde was dat de huurprijs binnen de grens sociale huur zou vallen. De feitelijke exploitatie zou gebeuren door een woningbouwcoöperatie of -stichting

Begin november dat jaar heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het college de financiële ruimte (€ 10.000.000,-) kreeg om 100 flexwoningen te realiseren. Het college was van plan om in 2022 de eerste tiny houses te plaatsen.

Dat is niet gelukt, voor een groot deel vanwege onvoorziene oorzaken. Het zal u niet verbazen dat de redenen waarom de reguliere woningbouw vertraging oploopt, ook gelden voor de bouw van flexwoningen: tekort aan arbeidskrachten, stijging grondstofprijzen, de oorlog in de Oekraïne, etc. Daarnaast wilden we als gemeente geen projectontwikkelaar/verhuurder zijn; dat hoort volgens ons niet bij de taken van een gemeente. Inmiddels waren de grondstofprijzen dusdanig gestegen dat 100 flexwoningen niet meer haalbaar zou zijn. Het aantal flexwoningen werd in het voorjaar van 2022 bijgesteld naar 75. Nog steeds een mooi aantal voor met name starters uit onze gemeente.

Omdat er nog een paar onvoorziene haken en ogen aan het oorspronkelijke plan bleken te zitten, heeft het college uiteindelijk besloten om te zoeken naar marktpartijen die de flexwoningen wilden bouwen en exploiteren. Daarvoor is een Europese aanbesteding gedaan. Door het op deze manier aan te pakken hoeft er GEEN beroep gedaan te worden op de € 10.000.000,-
De gemeente blijft eigenaar van de gronden en hoeft alleen de infrastructuur aan te leggen op de zes verschillende locaties.

GeWOONhout en Koopmans hebben uiteindelijk de opdracht gekregen en zij gaan binnenkort starten met de fabricage van de flexwoningen in hun bedrijfslocatie in Wehl.

Als Lokaal Belang zijn we er nog steeds trots op dat we het initiatief hierin hebben genomen en dat de meeste andere partijen ook lef hebben getoond door dit bijzondere plan te steunen. Het heeft wat langer geduurd dan dat we oorspronkelijk dachten, en we hadden ingezet op een groter aantal, maar al met al zijn we blij dat in 2024 de eerste van 50 huisjes geplaatst gaan worden!