Categorie: Flex woningen

Flexwoningen; hoe zit het nu eigenlijk?

In het najaar van 2021 hebben wij als Lokaal Belang het idee gehad om zogenaamde Uuthuuskes te realiseren. Dit zijn tijdelijke woningen, ook wel flex-woningen die maximaal 10 tot 15 jaar op dezelfde plek mogen staan. Een groot voordeel van deze flexwoningen is de relatief lage prijs en de snelheid waarmee ze gerealiseerd kunnen worden.

Belangrijk nieuws voor woningzoekenden

Op donderdag 25 mei 2023 is motie “Anders Wonen” van Lokaal Belang aangenomen, met steun van alle andere politieke partijen. In het kort komt het erop neer, dat er op alle nieuwbouwlocaties ruimte komt om zelf je kavel grootte en woningtype te kiezen.verkiezingsdag valt.

uuthuuske080121.jpg

Veel vraag naar Uuthuuskes

GENDRINGEN – Nog voor de zomer kan begonnen worden met de bouw van de eerste van honderd uuthuuskes in Oude IJsselstreek. Dat meldt een optimistische wethouder Ben Hiddinga. De vraag naar tijdelijke woningen in...

Interesse in een UUTHUUSKE?

Op dit moment inventariseert de gemeente de behoefte aan tijdelijke woningen. Wil jij ook wel in zo’n Uuthuuske wonen? Meldt dat dan via de site van de gemeente: https://onzeoudeijsselstreek.nl/agenda/80103/2021-12-24/inventarisatie-behoefte-tijdelijke-woningen

UUTHUUSKES, HOE NU VERDER?

Massaal is er afgelopen weken interesse getoond in ons Uuthuuskes-plan, we begrijpen dat volledig! Voor velen van jullie kan het een mooie betaalbare woonplek zijn in jullie eigen kern. Maar zoals altijd is er...

OUDE IJSSELSTREEK KAN VERDER MET UUTHUUSKES

Gisterenavond heeft de gemeenteraad besloten om 10 miljoen euro te reserveren voor de bouw en plaatsing van 100 tijdelijke Uuthuuskes op gemeentegrond. Op deze manier hoopt de raad dat met name jongeren een plekje...

PLAN VAN AANPAK BOUW STARTERSWONINGEN

Als Lokaal Belang zijn we ons zeer bewust van het nijpende tekort aan starterswoningen. Daarom hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt aan een plan dat we graag met de overige partijen in de...