Geen raadsvergadering in februari

altEvenals in de maand januari is er ook in de maand februari geen raadsvergadering in de gemeente Oude-IJsselstreek. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad bezig is met de beeldvorming en discussie over de Zero-Based Budgetting (ZBB).

Binnen de ZBB houdt de raad zich bezig met een strategische herorientatie op de gebieden: wijkgericht werken, onderwijs, handhaving, kwaliteitsniveau openbare ruimte, dienstverlening en zwembaden.

Via notities, die meerdere malen in raadsrotondes worden besproken, zal uiteindelijk besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van maart. Binnen de ZBB-discussie komt steeds nadrukkelijk aan de orde welke zaken onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente vallen en bij welke zaken er, in de toekomst, een groter beroep wordt gedaan op de inzet en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Daarnaast moet de ZBB-werkwijze een budgettaire besparing opleveren.

Wanneer er concrete zaken te melden zijn zullen wij u hierover informeren.