Geen onnodige verhoging van het bufferfonds voor het riool

alt

Binnen de gemeente Oud-IJsselstreek hebben we een bufferfonds t.b.v. het onderhoud en de vervanging van de riolering. Jaarlijks komt er ongeveer 3,4 miljoen euro aan inkomsten binnen voor dit bufferfonds, daarnaast is er nog een reserve van 1,2 miljoen euro.

Het CDA en D’66 zijn van mening dat er onvoldoende geld aanwezig is in het bufferfonds om toekomstige uitgaven te dekken. Zij willen onze inwoners, gefaseerd, alvast meer laten betalen en willen zo de financiële omvang het bufferfonds verhogen.

Lokaal Belang is van mening dat onze inwoners op dit moment niet extra voor het bufferfonds hoeven te betalen. De afgelopen jaren is gebleken dat we prima uitkomen met het bufferfonds. Daarnaast kan onze gemeente ook niet meer plannen uitvoeren en zijn er ook nieuwe technieken voor rioolonderhoud, die minder kosten. Daarom willen we jaarlijks bekijken of er ontwikkelingen zijn die een verhoging van de bijdrage voor het bufferfonds rechtvaardigen. We gaan niet onnodig extra “potjes” creëren ten koste van onze inwoners. Gelukkig delen ook de PVDA en de VVD ons standpunt, waarmee het voorstel van het CDA en D’66 van de baan is.