Gemeente verkoopt de Kwaksmölle aan gebruikers

Vandaag heeft de gemeente Oude IJsselstreek het onderstaande persbericht verstuurd over de verkoop van de Kwaksmölle in Varsseveld. Lokaal Belang heeft zich, samen met de SP, een tijd geleden ingezet voor het behoud van de Kwaksmölle als ‘dorpshuis’.

=================================================

PERSBERICHT

Het college van B&W heeft besloten het eigendom, beheer, exploitatie en instandhouding van de Kwaksmölle in Varsseveld per 30 juni 2017 over te dragen aan Stichting De Kwaksmölle. De stichting bestaat uit de gebruikers van het buurtschapshuis.

De Kwaksmölle biedt huisvesting aan verschillende verenigingen en maatschappelijke organisaties uit Varsseveld, zoals de sjoelvereniging en enkele koren. Gebruikers organiseren activiteiten als koersbal, koffieochtenden en yogalessen. Daarmee heeft De Kwaksmölle een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de inwoners van Varsseveld en levert ze een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid.

De Kwaksmölle was in beheer bij welzijnsorganisatie Fidessa. Fidessa is begin 2014 gestopt. Omdat er in Varsseveld relatief veel maatschappelijk vastgoed is, was de gemeente aanvankelijk van plan de Kwaksmölle te verkopen en het gebouw niet meer voor maatschappelijke doeleinden te laten gebruiken. Dit heeft in het najaar van 2014 geleid tot een raadsdebat, waarbij de toenmalige gebruikers vooralsnog konden blijven.

Dit voorjaar heeft de stichting een goed onderbouwd en gefinancierd plan voorgelegd aan de gemeente. Op basis van dit plan heeft het college besloten De Kwaksmölle te verkopen aan de stichting. Dit past binnen het beleid van de gemeente om de verantwoordelijkheden rond eigendom, beheer en exploitatie van buurtschapshuizen en dorpshuizen over te dragen aan de kernen zelf. Na overdracht is Stichting De Kwaksmölle  zonder verdere financiële bijdragen van de gemeente volledig verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en instandhouding van het buurtschapshuis. De grond blijft eigendom van de gemeente. Hiervoor