Ben Hiddinga, fractievoorzitter Lokaal Belang

Sinds maart van dit jaar ben ik de nieuwe fractievoorzitter van Lokaal Belang. Door het vertrek van Gulden Siner Sir moest deze functie opnieuw ingevuld worden. Speciaal daarvoor is een tussentijdse benoemingsprocedure gevolgd. Daarbij hebben de raadsleden van Lokaal Belang uitgesproken dat ik de nieuwe fractievoorzitter mag worden.

Mijn naam is Ben Hiddinga. Sinds 2006 woon ik samen met mijn vrouw Mireille en onze kinderen Thomas, Manouk en Floris in Heelweg. Wij zijn destijds naar de Achterhoek gekomen door mijn werk in ‘s-Heerenberg bij de gemeente Montferland. Voor die tijd woonden wij in Opheusden, midden in de Betuwe. Door de almaar langer wordende reistijden werden we genoodzaakt om te verhuizen.

En daar hebben we tot op de dag van vandaag nog geen moment spijt van gehad. Wat een heerlijke, mooie streek is de Achterhoek. We voelden ons vanaf het eerste seconde welkom. Alhoewel we nog geen dialect spreken (en dat ook niet moeten proberen, want het klinkt nergens naar als je er niet mee groot bent gebracht) zijn we al wel aardig gewend aan de gewoonten van de Achterhoeker. Alhoewel: dialect en noaberschap, buurten en vriendengroepen kunnen per straat, dorp of windstreek verschillen.

Maar de kat uit de boom kijken en de eigen gedachten erop nahouden is gemeengoed. Geen slechte eigenschap: beter is het om eerst nog eens de zaak te laten bezinken en te overdenken in plaats van te direct en misschien te ongenuanceerd te reageren.

Bij de gemeente Montferland ben ik hoofd van de afdeling Ontwikkeling. Deze afdeling verzorgt de ontwikkeling van beleid op bijna alle werkterreinen van de gemeente. Een zeer boeiende baan, omdat veel van de zaken rechtstreeks betrekking hebben op de levenssfeer van de inwoners van Montferland en diegenen die daar een relatie mee hebben. Het maakt je bewust van de verantwoording die je hebt voor je eigen omgeving; ik maak daar immers zelf ook deel van uit.

Deze bewustwording is voor mij de drijfveer om met de lokale politiek, dicht bij de inwoners, bezig te zijn. Mijn professionele achtergrond ligt bij de ruimtelijke ordening en bestuurskunde. Daarnaast groeit bij mij -vanwege de brede scope van mijn afdeling- de ervaringsdeskundigheid op welzijn, cultuur, sport, jeugdzorg, WMO; zeg maar het sociaal domein. En ik kan u zeggen dat het complexe materie is.
Daarom ben ik ook zo blij met de grote fractie van Lokaal Belang in onze gemeenteraad. We zijn met 8 mannen en vrouwen die elk en met steun van assistenten een aantal beleidsterreinen voor hun rekening nemen. Zo kunnen ze zich specialiseren en dus goede keuzes maken als het op besluitvorming aankomt.
Daarnaast willen we zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn. We kunnen niet allemaal overal tegelijk zijn, maar we spreken wel af wie waar naartoe gaat. In de fractievergaderingen koppelen we terug. Ook kunnen belanghebbenden zich bij ons melden: we staan iedereen te woord, want we willen zo breed mogelijk geïnformeerd zijn voordat we een standpunt innemen of een besluit nemen.