Gerrit Vossers verlaat Lokaal Belang

 
Raadslid Gerrit Vossers heeft Lokaal Belang verlaten en neemt zijn raadszetel mee naar de DorpEnPlattelandBeweging.
 
Wij betreuren de beslissing van Gerrit, vooral omdat hij het afgelopen jaar volop meegewerkt heeft aan het samenstellen van de verkiezingscampagne, het maken van promotiefilmpjes en het opstellen van het partijprogramma. Ook tijdens de verkiezingsperiode heeft hij zich volop ingezet bij het flyeren en campagne voeren.
In deze periode hebben wij geen geluiden gehoord dat hij ontevreden zou zijn over onze partij of het gevoerde beleid van Lokaal Belang.
 
Pas na de sollicitatieprocedure voor een wethouders functie, waarbij door een externe consultant wordt gekeken naar vaardigheden en competenties van de sollicitanten, heeft Gerrit Vossers aangegeven teleurgesteld te zijn, omdat hij niet bij de eerste drie kandidaten behoorde en daardoor niet in aanmerking komt voor het wethouderschap.
 
Uiteraard vinden wij het jammer dat hij vertrekt, maar we respecteren zijn keuze. Wij wensen Gerrit Vossers alle succes toe en danken hem voor zijn jarenlange inzet voor onze partij.
 
Bestuur en fractie Lokaal Belang