Kosten afvalinzameling omlaag

alt

De kosten van de afvalinzameling en verwerking gaan in 2012 omlaag.   Dit komt doordat de nieuwe openbare aanbesteding voor GFT-afval en huishoudelijk restafval is afgerond. De firma Ter Horst uit Varsseveld zal de komende jaren de inzameling gaan verzorgen. Door de ontwikkelingen op de markt en het feit dat afval nu vaak ook een grondstof is, gaan de kosten voor onze inwoners, per aansluiting, met €16 naar beneden.

De overige partijen in de gemeenteraad wilden destijds een nauwere samenwerking met de gemeente Doetinchem. Een motie van Lokaal Belang om toch openbaar aan te besteden werd toen door de overige partijen verworpen. We zijn daarom blij dat onze berekeningen ten aanzien van een openbare aanbesteding juist waren.

Ons standpunt ten aanzien van de afvalinzameling betekent niet dat we tegen samenwerking met andere gemeenten zijn. Wel wegen we ook financiële effecten van een eventuele samenwerking af, dit raakt immers de portemonee van onze inwoners.