Lokaal Belang achter visie schuldhulpverlening

altHet wetsvoorstel schuldhupverlening is op 30 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 7 februari 2012 goedgekeurd. Vervolgens moesten de gemeenten met een nieuw beleidsplan komen.

Ook in onze gemeente is hier veel tijd aan besteed. Maar liefst drie raadsrotondes werden er georganiseerd voordat het stuk ter besluitvorming in de raad kwam.

De visie achter de schuldhulpverlening komt overeen met die van de Wet Maatschappelijke Opvang. Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van het zelforganiserend vermogen en inzet naar eigen kunnen, van iedere inwoner. Natuurlijk kunnen mensen die hiertoe onvoldoende in staat zijn rekenen op de gemeente, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

In het kort enkele punten uit het beleidsplan:

– Er wordt bij het zorgloket een voorportaal voor schuldhulpverlening ingericht. Dit heeft als voordeel, dat bij de intake geprobeerd wordt de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Hierdoor kan men b.v. komen tot een beter voortraject waardoor de kans op een geslaagd schulddienstverleningtraject toeneemt.

– Ook kan dan eerder preventief worden opgetreden, doordat het zorgloket en voorportaal die bij elkaar zitten en elkaars expertise kunnen gebruiken.

– Gezinnen met minderjarige kinderen hebben bijzondere aandacht.

– Er wordt een noodfonds in het leven geroepen die zonder al teveel rompslomp kan worden ingezet.

– De wettelijke termijn voor het eerste gesprek is van 4 naar 3 weken teruggebracht.

– Belangrijker is echter dat er door Lokaal Belang voor gezorgd heeft, dat de doorlooptijd tussen aanvraag en het aanbod maximaal 8 weken bedraagt. Dan heeft de hulpvrager dus een antwoord.

Maar goed, dit is het papier. Wij zullen de voortgang van dit beleidsplan nauwkeurig volgen en hebben dat ook met de wethouder afgesproken. Daarvoor zijn ook doelen en prestatie-indicatoren in het plan opgenomen. Dit maakt de controlerende functie van de gemeenteraad wat gemakkelijker.