Lokaal Belang blij met leefbaarheidsbudgetten

leefbaarWat zijn leefbaarheidsinitiatieven: Iedereen met een goed idee om zijn of haar woon- of leefomgeving te verbeteren, kan een plan maken.

Het kan over van alles gaan. Denk aan sociale en culturele activiteiten voor jong en oud, groen-voorzieningen, fietsenrekken, sociale veiligheid, verkeersmaatregelen en andere ideeën. Belangrijk is dat het plan of idee ten goede komt aan de hele wijk, buurt of straat en dat andere betrokken inwoners en/of ondernemers er achter staan.

We hebben een budget voor leefbaarheidsinitiatieven, maar moeten alle goede plannen hieruit worden betaald. Ons antwoord hierop is nee. Er zijn tal van andere budgetten voor onderhoud kernen en wegen, WMO, subsidies sport en cultuur enz. die ook leefbaarheid ondersteunen. Het is een kunst om ook deze budgetten, waar mogelijk, te kunnen inzetten voor leefbaarheids-initiatieven en te combineren met dit budget.

Er moet als het even kan geen concurrentie ontstaan tussen verschillende goede initiatieven, maar gezocht worden om er zoveel als mogelijk te realiseren, al dan niet gefaseerd in de tijd. Ook is Lokaal Belang van mening dat mensen “op weg moeten worden geholpen” met initiatieven. Dit zou mogelijk kunnen via een sjabloon van een stappenplan en/of een vorm van hulp vanuit de ambtelijk organisatie.