Meer aandacht voor zandwegen

zandwegenIn de raadsvergadering van gisteravond is het beleidsplan wegen vastgesteld. In het beleidsplan wegen wordt geregeld dat het onderhoud op een goede manier gaat plaatsvinden. Daarnaast is er ruimte en geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

De zandwegen zijn nog niet opgenomen in dit beleidsplan. Daarom komt er een inventarisatie hoeveel zandwegen er zijn en hoe deze worden onderhouden. Uiterlijk oktober 2014 komt het college met de resultaten en praat de raad opnieuw over de zandwegen.