Lokaal Belang nog niet akkoord met fusie ISWI-WEDEO-Sociale dienst Doetinchem

Begin dit voorjaar waren er bij de eerste besprekingen rondom de gezamenlijke uitvoering van de participatiewet al veel onduidelijkheden. Ook nu zijn deze onduidelijkheden met dit rapport en raadsvoorstel niet weggenomen.

Omdat de landelijke politiek nog steeds onduidelijk is over de participatiewet kunnen wij het rapport en het raadsvoorstel niet beoordelen op de gevolgen voor: de dienstverlening aan onze inwoners, de financiën, de huisvesting en de gevolgen voor de huidige organisaties.

Het is duidelijk dat we als Lokaal Belang, op dit moment, onmogelijk kunnen instemmen met een fusie. We geven geen blanco cheque af. We kunnen ons echter ook niet veroorloven om stil te blijven staan, omdat we ons moeten voorbereiden op de uitvoering van de participatiewet in 2015.

Daarom hebben wij de portefeuillehouder een duidelijke opdracht meegegeven voor het vervolgtraject, mede namens het CDA, PVDA, en de VVD

1. De uitvoering van de Participatiewet vanuit één nieuwe organisatie en/of samenwerkingsverband uit te voeren;
2. Een onderzoek te starten naar de uitvoering van de participatiewet, op basis van gelijkwaardigheid en de best practice. Hierbij staat de klant centraal en worden zowel de huidige als nieuwe werkwijzen bij betrokken;
3. Bij de behandeling van het implementatieplan in februari 2014 een antwoord te geven op
de essentiële, vragen ten aanzien van de gevolgen van het implementatieplan voor:
– de dienstverlening aan onze inwoners; – de financiën; – de huisvesting; – de gevolgen voor de huidige organisaties, waaronder ook het proces ten aanzien van een eventuele ontbinding van de regelingen ISWI en Wedeo;
4. Bij de behandeling van dit implementatieplan, in februari 2014 inzicht te geven in de personele effecten, waarbij het uitgangspunt is dat:
– de gehele ISWI-organisatie overgaat naar de nieuwe organisatie; – er inzicht wordt gegeven in het formatieplan en het functiegebouw; – er inzicht wordt gegeven over de wijze waarop de functies in de nieuwe organisatie worden ingevuld, met de bijbehorende toedelingsregels;
5. Onomkeerbare ontwikkelingen of besluiten, binnen dit traject, voor te leggen aan de raad.

In februari 2014 zal een implementatieplan worden besproken in een informatieve raadsrotonde. In juni 2014 zal de nieuwe raad een besluit nemen over de uitvoering van de participatiewet en het implementatieplan.