Besluitvorming windmolenpark “den Tol” lastige keuze voor Lokaal Belang

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad gestemd over het bestemmingsplan, dat groen licht geeft m.b.t. de realisatie van windmolenpark “den Tol” bij Netterden. De gemeenteraad was verdeeld over dit bestemmingsplan, ook binnen de fractie van Lokaal Belang was dit het geval.

De discussie spitste zich met name toe op de keuze voor alternatieve energie, een verschillende uitleg van de besluitvorming in 2004 en de belasting voor de omgeving van Netterden.

De voorstanders binnen onze fractie waren van mening dat we een bijdrage moeten leveren aan alternatieve energie. Dit hebben we als raad vastgelegd in het beleidsmemo “tijd voor nieuwe energie” en in het akkoord van Groenlo. Daarnaast zijn er twijfels of het plan aan de Papenkampseweg wel gerealiseerd wordt, omdat de projectontwikkelaar het nu te koop heeft gezet. Wat ook zwaar weegt is dat het plan “den Tol” een initiatief is vanuit onze inwoners en dat eventuele planschade is afgedekt via een overeenkomst met de initiatiefnemers.

Bij de besluitvorming hebben we een voorstel ingediend dat de inwoners van Netterden, Wals Wieken en Milt, ook moeten mee-profiteren van de voordelen die door de realisatie van het windmolenpark worden behaald.

De tegenstanders in onze fractie waren van mening dat het plaatsen van de windmolens een te grote belasting is voor de omgeving van Netterden. Dit omdat er aan de Duitse grens al 5 windmolens staan en mogelijk ook nog het plan aan de Papenkampseweg gerealiseerd wordt. In het slechtste geval zouden er dan rondom Netterden 21 windmolens komen te staan. Ook zijn de tegenstanders niet overtuigt van de doelstellingen die via het akkoord van Groenlo moeten worden gerealiseerd.

Het afgelopen jaar is Lokaal Belang intensief bezig geweest om zich een mening te vormen over dit dossier. Vele gesprekken met de initiatiefnemers, tegenstanders, deskundigen en de afgelopen raadsvergadering hebben er uiteindelijk tot geleid dat 8 raadsleden uit onze fractie voor het voorstel hebben gestemd en 2 raadsleden er tegen.