Lokaal Belang over het ‘Rapport Verstand’

Naar aanleiding van het W.O.B.-verzoek tot vrijgeven van het ‘Rapport Verstand’ is er donderdagavond 12 maart een besloten raadsvergadering geweest. Lokaal Belang is tegen de inwilliging van dit verzoek en daarmee tegen de openbaarmaking van het rapport. zoals vermeld onder punt 1 en 2 van agendapunt 5)

Om deze reden heeft LB een stemverklaring afgelegd tijdens de genoemde raadsvergadering.

Onze stemverklaring luidde als volgt:

==================================

Voorzitter,

Enkele kernwaarden van LB zijn:

  • de menselijke maat
  • fatsoen
  • zorgvuldigheid
  • rechtvaardigheid
  • transparantie

In de afgelopen weken heeft LB een enorme worsteling gehad met aan de ene kant de transparantie en aan de andere kant de zorgvuldigheid. Met betrekking tot het rapport Verstand vindt LB dat zorgvuldigheid moet prevaleren boven transparantie.

In het rapport is er nl. een herleidbare link naar het functioneren van personen en dit is voor ons de reden waarom wij niet instemmen met punt 1 en punt 2 van het voorliggend raadsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

Mw. G. Siner
Fractievoorzitter Lokaal Belang GVS

==================================

Ondanks dat het rapport Verstand inmiddels openbaar is, gaat LB zich niet inhoudelijk uitlaten over het rapport tot na de raadsvergadering van 26 maart a.s.