Lokaal Belang steunt aanpassing verkeerscirculatieplan centrum Ulft

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de aanpassing van het verkeerscirculatieplan Ulft. Lokaal Belang, CDA, PVDA en VVD stemden voor, D’66 stemde tegen.

Omdat het college er niet in is geslaagd voldoende gronden te verwerven voor een ontsluitingsweg achter winkelcentrum ’t Isselt, wil men het plan uit 2009, aanpassen. De belangrijkste verandering ten opzichte van het oorspronkelijke plan is, dat de weg Diergaarde een andere functie krijgt.

Het is jammer dat we het plan uit 2009 niet meer kunnen uitvoeren. We kunnen echter het centrum van Ulft niet langer “op slot zetten”. ook de verkeersstromen achter winkelcentrum ’t Isselt zijn verre van optimaal en gevaarlijk. Daarom moeten we nu kiezen voor de second best oplossing.

Lokaal Belang vindt het wel erg belangrijk dat alle bewoners nauw betrokken worden bij de inrichtingsplannen van de wegen. Ook moet de extra ontsluitingsweg tussen de Middelgraaf en Debbeshoek versneld worden aangelegd. Hierbij moet worden voorkomen dat er doorgaande verkeerstromen gaan ontstaan vanuit de Bongersstraat richting Varsselder/’s Heerenberg en vice versa.

Lokaal Belang wil door het college op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen tijdens de inrichting van de wegen. Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u informeren.

alt