Veel vragen Lokaal Belang over voorstel uitvoering participatiewet

alt

Het raadsvoorstel m.b.t. de gezamenlijke uitvoering van de participatiewet roept nog veel vragen op bij Lokaal Belang. In dit raadsvoorstel wordt ondermeer gesproken over de fusie van ISWI, Wedeo en de sociale dienst van Doetinchem.

Lokaal Belang is er nog niet van overtuigd dat het raadsvoorstel de juiste koers is voor een gezamenlijke aanpak van de participatiewet. Daarom hebben we een groot aantal vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze vragen hebben betrekking op: de wetgeving, de samenwerking tussen de drie partijen (ISWI, Wedeo en sociale dienst), de dienstverlening aan onze inwoners, de financién en de huisvesting.

Inmiddels is duidelijk geworden dat door het onlangs gesloten landelijke sociale akkoord, de invoering van de participatiewet nog een jaar wordt uitgesteld (januari 2015). Omdat hierdoor ook een aantal extra onduidelijkheden ontstaan, heeft het college besloten om de behandeling van het raadsvoorstel twee maanden uit te stellen

Het uitvoeren van de participatiewet kunnen we als gemeente niet alleen, daarom is Lokaal Belang van mening dat we goed moeten kijken naar logische samenwerkingspartners. Wat ons betreft kunnen dat er meer zijn, dan de partijen die nu in het raadsvoorstel worden genoemd. De extra tijd die nu ontstaat, moet het college goed benutten om te zorgen dat de invoering van de participatiewet, binnen onze gemeente, goed wordt opgepakt.

Voor het hele raadsvoorstel klik hier