Lokaal Belang wil meer handhaving

altTijdens de raadsbehandeling van het beleidskader vervoer/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, heeft Lokaal Belang aangedrongen op een grotere rol voor handhaving. Je kunt immers veel zaken via verkeersmaatregelen regelen, maar wat heb je er aan als er geen handhaving is. Verkeersborden en inrichting van wegen zijn geen garantie dat mensen zich houden aan verkeersregels.

Daarom heeft Lokaal Belang en motie ingediend om te komen tot meer handhaving. De kosten van de extra handhaving zouden kunnen worden gefinanciérd uit de besparing op inrichting van wegen, dan wel uit de opbrengsten van de handhaving. De motie kreeg steun van alle partijen uit de raad. Het college van B&W gaat onderzoeken of extra handhaving mogelijk is.