Lokaal Belang wil constructieve discussie over DRU-cultuurfabriek

altLokaal Belang is een voorstander van burgerparticipatie, we zijn als gemeente niet voor niets één van de pilotgemeenten van Nederland. Maar wij zijn maar niet voor de vorm zoals het comtité verontruste burgers deze burgerparticipatie bedrijft. We staan als partij en als gemeenteraad open voor goede suggesties, maar het kan niet zo zijn dat personen moedwillig worden beschadigd.

Het is verworden tot een discussie van gelijk willen hebben en krijgen. Daarom heeft onze fractievoorzitter Jan Finkenflúgel de afgelopen raadsvergadering dan ook het comité verontruste burgers opgeroepen eens goed naar zichzelf te kijken. Wij zijn van mening dat op sommige plekken een excuus op zijn plaats is. Vervolgens kan er dan een constructieve discussie worden gevoerd tussen college en comité, waar nodig de gemeenteraad bij kan ondersteunen.