Lokaal Belang wil meer informatie over zwembaden

altHet memo van het college over de zwembaden is voor Lokaal Belang te kort door de bocht. Wat onze fractie betreft moeten er eerst nog een aantal zaken worden uitgezocht, om te kunnen komen tot een zorgvuldige standpuntbepaling.

Naast de schriftelijke vragen die we hebben gesteld aan het college willen we van het college duidelijkheid over een aantal andere zaken:

– Wat kost het om alle drie baden op te knappen voor de toekomst;
– Wat zijn de mogelijkheden om één of meerdere zwembaden te privatiseren;
– Wat kost het bouwen van één nieuw bad, de schatting tussen 4 en 10 miljoen vinden wij erg ruim.
– Is er een visie van het college, dan wel intergemeentelijk over het gebruik, onderhoud en openstelling van zwembaden over de gemeentegrenzen heen en worden ook particuliere baden hierin meegenomen.

Op het moment dat de extra informatie beschikbaar is, willen deze informatie ook met onze inwoners delen. Ook willen we graag (als gehele raad) in het kader van burgerparticipatie de dilemma’s rond de besluitvorming t.a.v. zwembaden bespreken met onze inwoners, voordat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. De vorm waarin dit zou kunnen is voor onze fractie bespreekbaar. Mogelijkheden zijn b.v. enquetes, inspraakavonden of misschien wel via een burgerjury.