Nieuwbouw Almende college

isala2018.jpgLokaal Belang vindt dat het belangrijk is om goed en breed voortgezet onderwijs te behouden in onze gemeente. We investeren hiermee in de toekomst van onze kinderen, in de aantrekkelijkheid van onze gemeente en in de versterking van de arbeidsmarkt. Met de gehele raad is daarom begin 2017 afgesproken om €10 miljoen vrij te maken voor de bouw van een nieuwe VMBO school.

We zijn nu anderhalf jaar verder, het gaat heel erg goed met de economie en het wordt steeds belangrijker dat er bij de bouw rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van een gebouw. Nadat de raad vorig jaar geld beschikbaar had gesteld, bleek bij het doen van een aanbesteding dat het budget niet toereikend zou zijn. Dit heeft twee oorzaken.

Vanuit een maatschappelijk oogpunt wil de school graag dat het gebouw voldoet aan de BENG-normen. BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw en vanaf 2020 zijn deze normen bij alle nieuwbouwprojecten verplicht. Als school heb je een voorbeeldfunctie en wil je niet in 2019 een gebouw neerzetten dat in 2020 eigenlijk al niet meer aan de eisen voor nieuwbouw zou voldoen.

Daarbij zorgt de aantrekkende economie ervoor dat de bouwkosten hoger uitvallen dan eerder was berekend. Deze twee factoren bij elkaar zorgen ervoor dat de bouw €3 miljoen euro duurder uitvalt. Na de blijdschap die we hadden begin 2017, is dit voor zowel de gemeente als voor de school een zware kater.

De vraag die bij de raadsvergaderingen van 30 en 23 augustus voorlag was: Wie gaat dat dit extra bedrag betalen? Daar is erg veel discussie over geweest. Volgens het contract van 2017 zijn deze kosten in principe voor de school zelf. Meerkosten (het bouwen volgens de nieuwe normen) en een stijging van de bouwkosten zijn volgens dat contract in principe voor Achterhoek VO. Daar tegenover staat weer dat de gemeente een wettelijke taak heeft om voor goede onderwijshuisvesting te zorgen.

Lokaal Belang wil de school niet volledig voor de extra kosten laten opdraaien. Toen het contract getekend werd had niemand voorzien dat de kosten zo enorm zouden stijgen. Achterhoek VO heeft wel een eigen vermogen, maar dit moet zij verdelen over 13 scholen. Het deel voor Almende wil de stichting graag gebruiken om het Isala te verduurzamen. Daarnaast is dit geld ook bestemd voor de lerarensalarissen. Wanneer wij de school voor die drie miljoen laten opdraaien, gaat dit ten koste van het aantal leraren dat Achterhoek VO in kan zetten en heeft het daarmee invloed op de kwaliteit van ons onderwijs.

Met onze wettelijke taak om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting en de overweging dat Achterhoek VO haar middelen hard nodig heeft om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, heeft Lokaal Belang besloten met het collegevoorstel mee te gaan om de bijdrage van de gemeente met €3 miljoen te verhogen. Zo zorgen wij ervoor dat ons voortgezet onderwijs toekomstbestendig is en dat het wonen in de Oude-IJsselstreek ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.