Een (kleurrijke) groene ‘gemeentetuin’

Als gemeente hebben we een aantal kerntaken. Eén daarvan is het onderhouden en behouden van de openbare ruimte in onze woonkernen en ons buitengebied. Oude IJsselstreek is een plattelandsgemeente. Als je de definitie opzoekt lees je dat dat een gemeente is, waar meer dan twintig procent van de beroepsbevolking
in de landbouw werkzaam is. Dit natuurlijk voortkomend uit het feit dat we heel erg veel groen in onze gemeente hebben.

Prachtig al dat groen! Deze grote ‘groene tuin’ draagt bij aan ons woon-, werk- en verblijfsgenot.
De lange, warme zomer is overgegaan in een tot nu toe warme en droge herfst. Dit biedt iedereen veel wandel-, fiets- en genietmomenten in de langzaam verkleurende natuur.
De boeren hebben de oogst binnen kunnen halen onder zeer droge omstandigheden. Dat is mooi. Maar als gevolg van die droogte is de opbrengst ook minder en soms van mindere kwaliteit.

Het weer laat zich niet sturen, we hebben het ermee te doen. De zo gewenste regen waar onze natuur om schreeuwt, blijft uit. Onder invloed van de temperatuur en droogte gaan sommige bloemen opnieuw bloeien en is het grasland nog steeds mooi groen.
En dat in november!

Raar, maar de bewustwording die dat met zich meebrengt is dat de kleuren van de natuur een positieve bijdrage aan onze beleving geven, We worden er bewust of onbewust blijer van. Kijkend naar onze groene ‘gemeentetuin’ vind ik dat het allemaal best kleurrijker mag. Bijvoorbeeld door bloeiende akkerranden, die niet alleen een lust voor het oog zijn, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit in onze gemeente. Graag wil ik volgend jaar met u in gesprek over in welke vorm dat allemaal kan. Met als einddoel een gedegen en gedragen groen(e tuin)beleidsplan waar we weer jaren mee vooruit kunnen.

Daar wordt iedereen blij van!

Ria Ankersmit
wethouder

 

(Deze column verscheen op de gemeentepagina’s van Oude-IJsselstreekvizier – wk 46)