Nog volop kansen voor zwembaden Oude-IJsselstreek

alt

Afgelopen maandagavond heeft onder grote publieke belangstelling en met een groot aantal insprekers de raadsrotonde over de zwembaden plaatsgevonden.

Discussiepunt was het collegebesluit om een prioritering aan te brengen in het openhouden van de zwembaden. Het college koos vanuit financiële overwegingen voor het zwembad de Blenk en heeft hierbij de maatschappelijke effecten niet meegewogen.

Lokaal Belang is n.a.v. de recente cijfers die we hebben opgevraagd, van mening dat er meer mogelijkheden zijn voor onze zwembaden. Daarom zijn we het dan ook oneens met het besluit van het college.

In de rotonde is besloten dat nu gekeken gaat worden of marktpartijen een rol kunnen spelen bij het openhouden en exploiteren van de zwembaden. Onder marktpartijen worden niet alleen verstaan commerciële partijen, maar ook initiatieven vanuit de samenleving. De wethouder heeft toegezegd dat alle partijen de tijd en ruimte krijgen om hun voorstel te formuleren en in te dienen. Tot nu toe hebben

Lokaal Belang beseft zich dat de besluitvorming rondom de zwembaden een complexe zaak is, maar hoe meer partijen de schouders onder dit dossier willen zetten, hoe groter de kans is op een oplossing. Er zijn dus nog volop kansen voor alle drie de zwembaden: het van Pallandbad, de Paasberg en de Blenk.

Mocht de marktconsultatie onvoldoende resultaat opleveren, dan zal uiteindelijk toch een keuze moeten worden gemaakt welke zwembaden er openblijven. Maar gelet op het feit dat al 13 partijen interesse getoond voor één of meerdere zwembaden, hebben we goede hoop dat het niet zover hoeft te komen.

Het zal nog enige tijd (enkele maanden) duren voordat de eerste resultaten bekend zijn. Zodra we nieuwe informatie hebben, zullen wij u via onze website informeren.