Uitstel fusieonderzoek Doetinchem-Oude IJsselstreek “niet onverstandig”

altLokaal Belang is van mening dat het besluit om het fusieonderzoek uit te stellen, een verstandige keuze is. We hebben in de diverse vergaderingen en discussies steeds aangegeven dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

Met name het niet voldoende kunnen onderbouwen van een meerwaarde van de fusie, heeft voor Lokaal Belang zwaar gewogen.

Door nu in te zetten op een betere ambtelijke samenwerking, is een goede stap richting de toekomst. Het zou mooi zijn als meer Achterhoekse gemeenten zich hierbij gaan aansluiten,

Het rapport dat nu nog ter kennisneming aan de raden wordt aangeboden, kan mogelijk in de toekomst weer het vertrekpunt zijn voor een eventueel hernieuwd onderzoek.