Positieve uitkomst 2e raadsbijeenkomst Sinderen

altAfgelopen maandagavond was er een 2e werkbezoek van de gemeenteraad aan Sinderen. Dit werkbezoek was een vervolg op de 1e bijeenkomst van 13 februari j.l. Tijdens deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verkeersproblemen Sinderen door de raadsleden, inwoners en leden van Sinderens Belang (vanuit de werkgroep verkeer) met elkaar besproken.

Binnen de Sinderense gemeenschap heerst een gevoel van onveiligheid en ondervindt men geluidsoverlast. Dit wordt veroorzaakt door het vracht- en landbouwverkeer, dat door de kern Sinderen rijdt. De afgelopen maanden heeft de gemeente gekeken naar mogelijke oplossingen. De laatste ontwikkelingen zijn op dit moment:

– Geslotenverklaring vrachtverkeer
Er komt een proefverbod en indien mogelijk een geslotenverklaring voor vrachtauto’s (m.u.v. bestemmingsverkeer). Hiermee kunnen we mogelijk de navigatieprogramma’s beinvloedden, waardoor veel vrachtwagens nu door Sinderen rijden.

– 60 km zone
Een groot gebied rondom Sinderen wordt een 60-km zone.

– Schoolzone
De gewenste schoolzone wordt op 1 mei gerealiseerd.

– Herinrichting kom Sinderen
Het schetsontwerp is af en wordt de komende tijd met alle belanghebbenden en de raad besproken. De herinrichting kan dan in het in het voorjaar 2014 beginnen.

Lokaal Belang is blij dat er vooruitgang zit in dit dossier en dat de bewoners van Sinderen weer zicht hebben op een prettige en veilige woonomgeving. De fractie zal de komende tijd de vinger aan de pols houden m.b.t. de realisatie van de voorgestelde oplossingen.