Raad neemt motie aan over DRU-cultuurfabriek

altIn de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft een grote meerderheid van de raad (met uitzondering van de fractie van D’ 66), een motie ondersteund om een doorbraak te krijgen in de, uit de hand gelopen, discussie tussen het comité verontruste burgers en het college van B&W.

De motie, die werd ingediend door Peter van der Ward (CDA), geeft aan welke kosten in de komende periode mogen worden gemaakt voor de exploitatie van de DRU-cultuurfabriek. Hiermee wordt aangesloten bij het reeds eerder door de gemeenteraad goedgekeurde herstelplan. Mochten de kosten niet binnen de gestelde kaders blijven, zal de raad een onderzoek instellen naar het bedrijfsconcept en de bedrijfsvoering van de DRU-cultuurfabriek.