Raadsexcursie, LTO Oost Achterhoek.

Vrijdagmiddag 30 januari is de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op bezoek geweest bij LTO Oost Achterhoek. Lokaal Belang was met een grote vertegenwoordiging (Gerrit Vossers, Theo Colenbrander, Gerard Wildenbeest, Ine Hofs en Herman Vreeman) aanwezig op deze excursie.

De middag bestond uit 3 onderdelen. Er werd begonnen met een bedrijfspresentatie over een varkensbedrijf in Netterden, welke werd gevolgd door een presentatie van LTO. Hierbij werd ingegaan op de vele facetten van het agrarisch ondernemen, o.a. toekomst agrarische bedrijven, problematiek vergunningen, herziening bestemmingsplan buitengebied, etc.

De middag werd afgesloten met een bedrijfsbezoek aan een melkveebedrijf in Westendorp.

Een zeer inspirerende middag, waarbij het agrarisch ondernemen vanuit verschillende invalshoeken werd besproken.