Ria Ankersmit

Wie is Ria Ankersmit?

Op de plek waar ik 52 jaar geleden ben geboren woon ik sinds 2011 met mijn man en twee dochters. In het mooie buitengebied van Westendorp staat onze boerderij “De Keizer” die wij in 2009 hebben gekocht van mijn ouders en waar we nu dagelijks genieten van de vrijheid en de natuur om ons heen.
Als kind heb ik meegekregen dat een bijdrage leveren aan je eigen leefomgeving belangrijk is. Dat niets vanzelf gaat en als je invloed wilt hebben dat je dat zelf in de hand kunt hebben.
De afgelopen vier jaar mocht ik al wethouder zijn en deze functie heb ik met heel veel plezier vervuld.
Tijdens de verkiezingen 2022 was ik lijsttrekker van onze mooie partij, Lokaal Belang Oude IJsselstreek. Door het totale aantal stemmen heeft de inwoner ons laten weten dat we als lokale partij goed bezig zijn en door mogen met het ingezette beleid. Als formateur heb ik daarna de huidige coalitie gevormd. Samen met het CDA en PvDA gaan we verder vorm geven aan de toekomst van onze gemeente.

Dat betekent ook dat ik de komende vier jaar namens Lokaal Belang verder ga als wethouder.

Vitaal buitengebied, de openbare ruimte, klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, volksgezondheid en sport is mijn portefeuille. Hier ga ik vol energie mee aan de slag.

Ik heb een goed gevoel voor verhoudingen en belangen en kan partijen bij elkaar brengen en verbinden om gezamenlijk tot een succesvolle invulling te komen met het meest grote draagvlak van u als inwoner. ‘In vertrouwde handen’ is hier wel zeer op z’n plaats.
Vitaliteit is voor mij het verbindende woord in mijn portefeuille. 
Ons mooie buitengebied en onze woonkernen zijn de leefomgeving die we vitaal willen en moeten houden. Volksgezondheid en Sport is voor mij de combinatie en de manier om lichamelijk en geestelijk vitaal te blijven en daar actief aan te werken.
Een bijdrage leveren en ook invloed willen hebben op ons aller en mijn eigen leefomgeving  voelt als een plezierige “verplichting”. Doe je mee!

 

graag tot ziens!

met vriendelijke groet,

Ria Ankersmit

01-riaankersmit.jpg

 • Vitaal Buitengebied
 • Openbare ruimte/Klimaatadaptie
 • Wegen en riolering
 • Water/Landschap/Natuur/Groen
 • Mobiliteit & bereikbaarheid
 • N18/A18
 • Dubbelspoor
 • Noordtak
 • Fietsverbindingen
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Ondersteuning verenigingen
 • Subsidieregelingen/ sport welzijn en cultuur
 • Landschapspark OIJ