Categorie: Wethouders

Bert Kuster, Ben Hiddinga en Ria Ankersmit zijn de vertegenwoordigers van Lokaal belang in het college van Burgemeester en Wethouders. 

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt besluiten voor, die in de raad worden genomen. Dit betekent dat zij de voorstellen maakt waarover de gemeenteraad beslist. Tot de taken van het college behoren verder onder meer de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en het uitvoeren van allerlei wetten en regelingen van rijk en provincie.

(update 21/03/22)
Op dit moment zijn onze wethouders ‘demissionair’. Zodra er een nieuwe coalitie is gevormd – en zoals het er nu uitziet zal Lokaal Belang daar deel van gaan uitmaken – zul je de nieuw aangestelde wethouder(s) op deze pagina terugvinden.