Roerige tijden voor ons Sociale Domein

2018 lucyhugenDe gemeente is afgelopen jaar gestart met een nieuwe werkwijze. De verbinding maken tussen onderdelen zoals schuldhulpverlening, jeugdzorg, participatiewet etc. is een positieve wending. Door proactief naar problematiek van de inwoners en het eventuele gezin te vragen en dit gezamenlijk aan te pakken kan erger voorkomen worden.

Per 1 januari 2021 trekt onze gemeente zich terug uit Laborijn en gaat een eigen uitvoering geven aan de participatiewet. Dichtbij de inwoners, in direct contact en onder eigen regie. Een ambitieus plan waar Lokaal Belang alle vertrouwen in heeft.

Leren van een ander
Reeds meerdere gemeenten zorgen dat hun inwoners in de eigen gemeente aan de slag kunnen. Deze gemeente kunnen een bron van inspiratie zijn. Lokaal Belang wil hier graag een kijkje nemen. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van ervaringen van anderen.

Meedoen met ieders eigen talent
Naast de gemeenteraad worden onze inwoners – met en zonder uitkering – maar ook de medewerkers uit de sociale dienstverlening – vanwege hun ervaringen – intensief betrokken bij het optuigen van de nieuwe organisatie. Onze inwoners moeten met hun eigen talenten mee kunnen doen in de maatschappij.

Met lokale groet,

Lucy Hugen