Schriftelijke vragen over veiligheid op 30/60 km wegen

Omdat we regelmatig berichten ontvangen over onveilge situaties die ontstaan door snelheidsovertredingen op 30 en 60 km wegen in onze gemeente hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college:

===========================

Datum: 09-07-2018

Geacht college,

Naar aanleiding van herhaaldelijke vragen en opmerkingen van aanwonenden over onveilige situaties die ontstaan door structurele snelheidsoverschrijdingen op o.a.:

 • Ventweg Terborgseweg (Terborg-Varsseveld)
 • Molenweg (Breedenbroek)
 • Lichtenbergseweg (Silvolde)
 • Terborgseveld (Silvolde)
 • Ulftsestraat (Etten)
 • Ulftseweg (Silvolde)
 • Eikenlaan (Varsseveld)
 • Berkenlaan (Silvolde)
 • Markstraat (Silvolde)
 • Den Dam (Breedenbroek)
 • Dames Jolinkweg (Varsseveld)
 • Ettensestraat (t.h.v. Badweg – Terborg)

heeft Lokaal Belang de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de onveilige situaties die ontstaan door structurele snelheidsoverschrijdingen op genoemde wegen, maar ook op andere wegen binnen onze gemeente.
 1. Hoeveel en welke klachten heeft het college van inwoners ontvangen inzake de genoemde wegen en eventueel andere wegen in onze gemeente?
 1. In een aantal gevallen is door de inwoners/aanwonenden contact gezocht met de gemeente m.b.t. deze onveilige situaties. Wat is de status van deze gesprekken/contacten en wat is het vervolg traject van deze gesprekken/contacten?
 1. Wat zijn de richtlijnen om te handhaven/controleren op snelheid op 30 en 60 km wegen en welke rol spelen klachten om actief controle in te gaan zetten?
 1. Kunt u een overzicht geven wanneer en hoe er is gehandhaafd/gecontroleerd op genoemde wegen in de afgelopen 3 jaar wat betreft snelheid? En kunt u een overzicht geven van de resultaten/proces verbalen van deze controles?
 1. Gezien het feit dat er bij de politie Oost-Nederland 226 agenten bijkomen; is het college van mening dat dit extra mogelijkheden voor handhaving biedt op deze wegen. Zo ja, hoe denkt het college dit dan te bewerkstelligen? Indien nee, waarom niet
 1. En indien extra handhaving niet mogelijk is, bent u bereid om samen met o.a. aanwonenden en politie, naar de veiligheid op de genoemde wegen te kijken en maatregelen te nemen als er mogelijkheden zijn om de veiligheid te verbeteren? Zo ja, kunt u aangeven welke wegen u hiervoor bewandelt of gaat bewandelen. Indien nee, waarom niet?

Namens Lokaal Belang,

Jaap Veldhorst
Erik Schieven