Belangrijk nieuws voor woningzoekenden

Op donderdag 25 mei 2023 is motie “Anders Wonen” van Lokaal Belang aangenomen, met steun van alle andere politieke partijen. In het kort komt het erop neer, dat er op alle nieuwbouwlocaties ruimte komt om zelf je kavel grootte en woningtype te kiezen. Op iedere nieuwbouwlocatie wordt 5% – 10% gereserveerd om op een andere manier te bouwen. Wil je een prefab woning of een zelfbouwwoning dan kan dat straks. Wil je met vrienden bijvoorbeeld een kwadrantwoning bouwen, dan is er plek voor jullie. Jullie bepalen zelf hoeveel vierkante meter woonruimte je nodig hebt en daarna ga je in overleg met de gemeente en bepalen jullie hoe groot je kavel moet zijn. Er is op eens veel meer mogelijk. Helaas zijn de bouwlocaties morgen nog niet klaar, maar je kunt nu al starten en ideeën op doen hoe jij straks wilt wonen. In de brochure “Anders Bouwen” vind je wat inspiratie, die je kan helpen met het bouwen van een eigen huis.

Flexwoningen

Bedrijven kunnen tot woensdag 31 mei 2023 inschrijven op de nieuw te bouwen flexwoningen, die op diverse plekken in onze gemeente worden geplaatst. Op vrijdag 21 juli 2023 zal bekend worden gemaakt welke partij de bouw van de flexwoningen krijgt gegund.