Amendement ’Smart N18’: “The road to nowhere?”

smartn18.jpgAfgelopen maandag werd er in Achterhoek Raad een amendement op de Visie 2030 aangenomen om zwaar in te zetten om van de huidige N18 een 2×2-baans 100 km snelweg met ongelijkvloerse kruisingen te maken. Met de achterliggende gedachte om dit te realiseren is in principe niks mis. Wij zijn niet tegen verbetering van de huidige N18, maar ons insziens is dit veel te hoog gegrepen. De Achterhoek Board bij monde van Ted Kok zei het al: “u doet zichzelf tekort met dit amendement en u legt een ambitie neer die niet haalbaar is”. Op onze directe vraag wanneer deze zogenaamde ‘Smart N18’ in deze vorm er zou komen antwoordde hij: “Die komt er niet”.

Belangrijker is echter dat het overgrote deel van de Achterhoek Raad uit het oog verloren is dat ze met dit amendement de thematafels, waar deskundigen de Visie 2030 hebben gevoed met denkrichtingen en ideeën, min of meer passeren. Wat ons betreft een slechte zaak. De Achterhoek Board is met deze concrete opdracht van de Achterhoek Raad met handen en voeten gebonden en heeft geen ruimte om een haalbare oplossing te vinden. De board zal nu namelijk móeten gaan lobbyen voor een 2x 2 baans N18 bij de Provincie en in Den Haag. Terwijl ze nu al weten dat ze daar nul op het rekest krijgen. Wat ons betreft zonde van de tijd en energie!

Lokaal Belang Oude IJsselstreek is van mening dat deze gang van zaken niet wenselijk is en heeft daarom als een van de weinige partijen tegen gestemd. De leden van de Achterhoek Raad zullen heel goed moeten gaan nadenken hoe ze amendementen en moties gaan formuleren, want op deze manier werken ze zichzelf tegen.

Wij vragen ons zelfs af of de Achterhoek Raad haar bestaansrecht niet op het spel zet wanneer ze niet beter omgaat met amendementen en moties. Het is beter om realistisch te zijn, samen te kijken wat haalbaar is en daarnaar te handelen.

 

Namens Lokaal Belang Oude IJsselstreek,

Erik Schieven
Jaap Veldhorst