Benoeming informateurs

Raadsvergadering 23 april 2015:

Benoeming van de heren G.J. Jansen en W.J.A. Dijkstra als informateurs en hun opdracht.

Op 23 april j.l. is er een extra raadsvergadering ingelast. Dit vanwege het volgende. De fractievoorzitters van de 6 partijen hebben na de raadsvergadering van 26 maart 2015 de toekomst van onze gemeente Oude IJsselstreek zorgvuldig besproken en zijn samen op een zorgvuldige manier op zoek gegaan naar informateurs. Al snel kwamen zij als fractievoorzitters overeen om de raad voor te stellen dat de heren Jansen en Dijkstra als informateurs worden benoemd en daarnaast een opdracht krijgen.

Lokaal Belang is van mening dat de heren Jansen en Dijkstra kennis hebben van het openbaar bestuur, gevoel hebben voor de politiek en onafhankelijk zijn. En dus capabel zijn om te kunnen onderzoeken wat de basis dient te zijn voor een nieuwe coalitie. Uiteraard rekening houdend met de verkiezingsuitslag en de verschillende partijprogramma’s. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de heren de coalitiemogelijkheden onderzoeken en kijken welke partijen qua programma op hoofdzaken op een lijn zitten of bereid zijn daarop te komen. Wij verwachten dan ook dat de informateurs als het ware het ‘palet’ van mogelijke combinaties in beeld brengen.

Verder vinden wij dat de belangrijkste taak van de informateurs is het afpellen van de ui: wat zijn de kernpunten, wie wil met wie, en wat zijn de ‘no-go areas’. Daarnaast dienen de heren Jansen en Dijkstra volgens ons te waken voor informatieachterstand bij gesprekspartners en aandacht besteden aan de persoonlijke verhoudingen.

Uitgangspunt van Lokaal Belang is dat wij onbevooroordeeld de gesprekken ingaan tijdens het informatieproces en wij verwachten dat andere partijen daar net zo in staan.