Presentatie rapport informateurs

Donderdagavond 25 juni j.l. hebben de informateurs Jansen en Dijkstra hun bevindingen bekend gemaakt t.a.v. de nieuw te vormen coalitie in onze gemeente. U kunt dit rapport zelf downloaden en lezen:

http://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2015/25-juni/19:00/Aanbieding-en-presentatie-rapport-informateurs/Advies-informateurs-25-6-2015-Bouwstenen-voor-de-formatie-de-basis-voor-stabiel-bestuur.pdf

 

Na afloop van de presentatie van de beide heren kreeg onze fractievoorzitter Gülden Siner-Sir het eerste exemplaar uitgereikt.
We gaan op korte termijn intern het rapport uitgebreid bespreken zodat we op 1 juli goed beslagen ten ijs komen wanneer het rapport in de gemeenteraad wordt behandeld.