Samenvatting uit de begrotingsraad

De afgelopen week hebben we de laatste begroting van de raadsperiode 2010-2014 behandeld.

Lokaal Belang is blij dat er in 2014 kan worden gestart met de bouw van de sporthal in Gendringen, de nieuwe school in de bomenbuurt in Ulft en de leefbaarheids-initiatieven in Silvolde, Westendorp en Heelweg.

In 2014 is het gelukt om de woonlasten maar beperkt (1,4%), te laten stijgen. Lokaal Belang is wel bezorgd over de gemeentelijke financiën. De landelijke politiek is namelijk van plan om op de gemeenten 6,1 miljard euro te bezuinigen.

Lokaal Belang is van mening dat er in 2014 binnen de Achterhoek meer en beter samengewerkt moet worden met gemeenten, organisaties en inwoners. Door meer samen te werken kunnen we gemakkelijker de komende ontwikkelingen in de sociale sector oppakken.

De komende jaren wordt steeds meer van onze inwoners gevraagd. Het is dan ook belangrijk dat onze inwoners meedenken en meepraten over onderwerpen die spelen in onze gemeente. In de afgelopen gespreksrondes met onze inwoners is gebleken dat onze inwoners ook graag willen meedenken en meepraten. Daarom gaan we in 2014 nog vaker in gesprek met onze inwoners.

De groep inwoners met een zorgbehoefte wordt de komende jaren steeds groter en daarmee ook de vraag naar zorg. Wij gaan er van uit dat het aanbod van zorg aansluit op de wensen van de zorgvrager. Belangrijk is dat inwoners die echt hulp nodig hebben, ook in 2014, moeten kunnen blijven rekenen op een passende ondersteuning.

Lokaal Belang wil minder budget gaan uitgeven aan kunst. Hoewel wij kunst belangrijk vinden, zijn we van mening dat we moeten kiezen voor investeringen in de sociale sector. Daarom zullen we de uitgaven voor kunst beperken.

In de gemeente Oude-IJsselstreek is het soms moeilijk om een passende en een betaalbare woning te vinden. Het feit dat er bijna geen woningen worden gebouwd maakt dit nog lastiger. Daarom willen wij op korte termijn een plan om de woningbouw, vanaf 2014, een positieve impuls te geven.

Als u onze hele bijdrage wilt lezen m.b.t. de 1e en 2e termijn van de begrotingsbehandeling, klik dan hier.