Gewoon deurgaon… : Gerrit Vossers

De verkiezingen naderen en veel politieke collega’s zijn in rep en roer. Drukker dan anders om maar hun standpunten onder de aandacht te brengen en die van anderen te bekritiseren. Niet gek, want er staat wat op het spel. Neem mijn standpunt over woningbouw in onze gemeente. Als ik nu zeg dat er meer woningen gebouwd moeten worden dan word ik meteen herinnerd aan standpunten uit het verleden.  Soms veranderen dingen echter snel, en dat was ook aan het eind van de crisis.  Er is meer vraag naar woningen gekomen dan dat iedereen gedacht heeft. Je moet dan ook je standpunt bij durven stellen en niet star door blijven gaan.

Woningbouw is een issue dat in veel gemeentes tijdens de verkiezingscampagnes aan de orde komt. Dit raakt niet alleen de dorpskernen maar ook de woningsplitsing in het buitengebied. Ik wil me dan ook blijven inzetten om meer wooneenheden naar de gemeente Oude IJsselstreek te krijgen. Toen de commissaris van de Koning op bezoek was in onze gemeente heb ik het bij hem nogmaals onder de aandacht gebracht. Het lijkt er op dat het nu ook door gedrongen is tot in het provinciehuis. Voorzichtig wordt er gesproken over meer woningen in de Achterhoek. Als gemeente Oude IJsselstreek moeten we nu dan ook gaan zorgen dat de plannen klaar liggen.

De bereikbaarheid van onze gemeente is ook van belang. Ik koppel vergrijzing en bereikbaarheid vaak aan elkaar. Jeugd trekt weg en komt niet meer terug omdat het openbaar vervoer onvoldoende is. Volle bussen en treinen en maar gedeeltelijk dubbelspoor tot aan Doetinchem. Dit had in mijn ogen tot minimaal Winterswijk gemoeten. De wethouder in Doetinchem was natuurlijk tevreden met het resultaat maar woon je verderop de Achterhoek in dan heb je voorlopig het nakijken op een goede en snelle bus en treinverbinding.

Als ambassadeur heb ik me ingezet om iedereen aan de glasvezel te krijgen. Samen met veel andere collega’s is dat prima gelukt in de Oude IJsselstreek. Het buitengebied is nu aan de beurt voor de snelle digitale verbinding. De grotere dorpen zijn al aangesloten maar de kleinere nog niet. Ook voor deze kernen wil ik me opnieuw inzetten als ambassadeur. Digitale bereikbaarheid voor iedereen.

In het buitengebied van de gemeente is het goed wonen. Door goede bedrijfsvoering en aandacht en zorg voor het landschap kan dat zo blijven. In de Oude IJsselstreek zitten vakbekwame boeren die weten hoe ze op een verantwoorde manier voedsel kunnen produceren. Het landschap wordt hierbij zeker niet uit het oog verloren. Denk aan de vele kerkenpaden die aangelegd zijn in onze gemeente en waardoor men met plezier door de bossen, langs houtsingels, akkers en de weilanden kan fietsen.

Ik heb een paar onderwerpen onder uw aandacht kunnen brengen. Uiteraard is er veel meer te noemen. Maar waar in het kort op neer komt is dat ik wil werken aan een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente. Zo bouwen we samen aan een leefbare gemeenschap, betrokken op elkaar en op de toekomst.

Heeft u nog vragen of onderwerpen die onder de aandacht mogen komen, dan mag u altijd contact opnemen. Ik ben telefonisch bereikbaar onder 0613220718 of via de mail g.vossers@lokaalbelang.info

Niet kijken naar de onmogelijkheden maar naar wat wel kan en verder gewoon deurgaon ………

stem daarom op 21 maart Lokaal Belang lijst 1 – nummer 3  Gerrit Vossers