Onderzoek naar de Noordtak opzij geschoven!

DOETINCHEM – De motie die het onderzoek naar de Noordtak door deze regio mogelijk zou moeten maken, is voorlopig terzijde geschoven door staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA). Daarmee lijkt de dreiging van een goederenspoor door de Achterhoek en Liemers voor het moment afgewend.

519A618D EE1E 43FB AD8A 43CF4CA56AEE

‘Pas op de plaats’

‘We hebben afgesproken dat we samen met belanghebbenden eerst grip en inzicht willen krijgen op de opgave van de nut en noodzaak’, licht Heijnen toe. ‘Verder studeren over de routering van goederen richting Noordoost-Europa is dan ook nodig’. 

,,Zoals ik het lees, legt de staatssecretaris de motie naast zich neer”, zegt Joram van Donk, lobbyist van Achterhoek Ambassadeurs. ,,De vijf mogelijke tracés die de Noordtak moesten vormen – waaronder die door de Achterhoek – worden ook niet genoemd in de brief. In het najaar zal de Noordtak wel weer terug komen, maar ik zie dit als een pas op de plaats.”

Rens Steintjes, de Doetinchemse wethouder die namens de zeven Achterhoekse gemeenten spreekt, is het met Van Donk eens. ,,Dit is voor de Achterhoek een stap vooruit. Ik ben blij dat er wordt gekozen voor zorgvuldigheid. Als er een goed en onafhankelijk onderzoek komt, ben ik ervan overtuigd dat een Noordtak helemaal niet nodig is.”

Havenbaronnen

De Achterhoek schrok eind december 2021 op toen bleek dat er – begin november al – door bijna de voltallige Kamer een motie was aangenomen waardoor de Noordtak plots weer op de agenda stond.

De motie kwam van regeringspartijen VVD, CDA en D66 en met de uitvoering ervan zou een wens van de Rotterdamse havenbaronnen worden vervuld. Die willen via het spoor de goederen vanuit de haven naar Noord-Duitsland en Oost-Europa vervoeren. 

De variant door de Liemers en Achterhoek – via Zevenaar en Doetinchem naar Oldenzaal – wordt daarbij als aantrekkelijk gezien. Momenteel gaat veel goederenvervoer via Arnhem, Zutphen en Deventer – stuk voor stuk drukbevolkte centra – naar Oldenzaal.

Lobby

De weerstand die de Noordtak in de Achterhoek teweegbracht, vertaalde zich snel in een lobby richting Den Haag. Landelijke media – benaderd door Van Donk – publiceerden diverse verhalen over de Achterhoekse Noordtak en het verweer ertegen.

Bovendien lukte het Van Donk om diverse Kamerleden én staatssecretaris Heijnen naar de Achterhoek te krijgen. Heijen was eind februari in Doetinchem en sprak daar met diverse inwoners die tegen de komst van de goederentrein zijn. 

Van Donk: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de lobby een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is gelukt het geluid van de Achterhoek op de agenda van de landelijke media te krijgen.”