Realistische steun voor onze boeren

De afgelopen weken zijn de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen veel in het nieuws geweest. Als Lokaal Belang steunen we onze boeren en hechten we veel waarde aan hun rol in het buitengebied. De boeren beheren al sinds mensenheugenis een groot deel van ons landschap en ze zijn onmisbaar in de productie van ons voedsel.

Gisteravond zijn er tijdens de raadsvergadering twee moties in reactie op het landelijke stikstofbeleid in stemming geweest. Eén motie riep op om bij elke ontwikkeling in het buitengebied gedachten en gevoelens van de agrarische ondernemers in omgeving te verzamelen. Hiermee doen we tekort aan alle andere gebruikers en ondernemers in het buitengebied. Daarnaast is er al een agrarisch accountmanager aangesteld die contact houdt met de boeren in onze gemeente.

Een andere motie riep het college onder andere op zich in te spannen zo veel mogelijk rekening te houden met het behoud van landbouwgrond in de gemeente. Dit zou betekenen dat we bijvoorbeeld niet door zouden kunnen gaan met de ontwikkeling van verschillende vormen van woningbouw en het Varssevelds Industriepark. Deze motie gaat dus in tegen beleid dat de raad eerder heeft vastgesteld. Daarnaast riep de motie op om ons als gemeente te verzetten tegen landelijke wet- en regelgeving. Als gemeente kunnen wij dat helemaal niet en we zouden daarmee alleen maar valse verwachtingen wekken. Daarom hebben we met beide moties niet ingestemd.

Wat we als Lokaal Belang wél willen doen is een raadsbijeenkomst organiseren met experts en vertegenwoordigers over de stikstofproblematiek. Daarin gaan we dan uitzoeken wat we als gemeente écht kunnen doen om onze boeren te steunen en het landelijke en agrarische karakter van onze gemeente te behouden.