Start van de formatie van het college

In maart is tijdens de raadsvergadering besloten dat zowel het informatieproces als de formatieprocedure opnieuw zou plaatsvinden. Daarvoor zijn eerst de informateurs, de heren mr. Geert Jansen en drs. Wim Dijkstra, benoemd. Hun rapport is tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. gepresenteerd. In dit rapport werd onder meer gesteld dat het voor de hand liggend is dat Lokaal Belang en het CDA deel uit gaan maken van de nieuwe coalitie.

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jl. is onze fractievoorzitter, mevrouw G. Siner-Sir en de heer H. ter Braak benoemd als formateurs.

Dit ten gevolge van de motie die is ingediend door Lokaal Belang en het CDA. De motie onderschrijft de aanbevelingen en conclusies van de informateurs en stelt dat de formatie op zo’n kort mogelijke termijn zorgvuldig moet worden gerealiseerd. De motie werd aangenomen door Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD.

Onze fractievoorzitter mevrouw G. Siner-Sir gaf aan dat de formateurs zo spoedig mogelijk een procesvoorstel voor de formatie zullen voorleggen aan de gemeenteraad.