Slagvaardig & Betrokken

Lokaal Belang – Slagvaardig & Betrokken

Als enige echte lokale partij in de gemeente Oude IJsselstreek, zijn we betrokken bij datgene wat er in uw omgeving speelt. We zijn niet geïnteresseerd in wat de landelijke partijen in Den Haag vinden. Bij Lokaal Belang heeft u, als inwoner, zelf de touwtjes in handen!

Samen met de belangenverenigingen bent u prima in staat om te bepalen wat uw woonomgeving nodig heeft. We kiezen voor eerlijke, realistische en praktische oplossingen voor zaken die onze inwoners belangrijk vinden. Wonen en werken in onze gemeente Oude IJsselstreek is immers meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben!

Nieuws

alt

ZBB-voorstellen zwembaden en dienstverlening

Dinsdag 1 maart is er een herorienterende raadsrotonde over de Zero-based Budgetting voorstellen, ten aanzien van de zwembaden en de dienstverlening. Aanvang 20.00 uur in […]

alt

Geen raadsvergadering in februari

Evenals in de maand januari is er ook in de maand februari geen raadsvergadering in de gemeente Oude-IJsselstreek. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad […]

alt

Kosten afvalinzameling omlaag

De kosten van de afvalinzameling en verwerking gaan in 2012 omlaag.   Dit komt doordat de nieuwe openbare aanbesteding voor GFT-afval en huishoudelijk restafval is afgerond. De firma Ter […]

alt

Lokaal Belang op werkbezoek bij Wonion

De fractie van Lokaal Belang is afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij Wonion. Binnen de gemeente Oude-IJsselstreek verhuurd Wonion ongeveer zo’n 4000 woningen. Na een […]

alt

Lokaal Belang wil meer handhaving

Tijdens de raadsbehandeling van het beleidskader vervoer/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, heeft Lokaal Belang aangedrongen op een grotere rol voor handhaving. Je kunt immers veel zaken […]

alt

Raad neemt motie aan over DRU-cultuurfabriek

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft een grote meerderheid van de raad (met uitzondering van de fractie van D’ 66), een motie ondersteund om […]